VIETNAM AIRLINES – LỄ ĐÓN HÀNH KHÁCH THỨ 94 TRIỆU, CHUYẾN BAY ĐIỀU HÀNH THỨ 800 NGHÌN NĂM 2017 VÀ HỘI VIÊN BÔNG SEN VÀNG THỨ 1,5 TRIỆU

Ngày 27/12/2017, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã diễn ra Lễ đón hành khách thứ 94 triệu của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), chuyến bay điều hành thứ 800 nghìn của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) trong năm 2017 và chào mừng Hội viên Bông Sen Vàng thứ 1,5 triệu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines). Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của cả 3 Tổng công ty trong năm 2017.