TUẦN LỄ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA APEC 2017 (45th SMEWG & 24th SEMMM)

Tuần lễ Hội nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 (SMEMM 24) và các sự kiện quan trọng liên quan diễn ra từ ngày 10 – 15/9/2017 tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”.

SUN BRIGHT vinh dự là đơn vị tổ chức sự kiện, thực hiện một trong những hội nghị bộ trưởng chuyên ngành quan trọng nhất trong khuôn khổ hợp tác APEC 2017.