LỄ TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG “THANH NIÊN CHUẨN – NÓI KHÔNG VỚI ĐỊNH KIẾN GIỚI”

“Thanh Niên Chuẩn – nói không với định kiến giới” là chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Plan International Việt Nam thực hiện nhằm xoá bỏ định kiến giới, tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Sau 10 tháng hoạt động, Sun Bright rất hân hạnh khi được đồng hành cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức Plan International Việt Nam trong việc tạo nên chương trình Lễ tổng kết chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn – nói không với định kiến giới” thành công rực rỡ.

Hy vọng rằng, chương trình của chúng tôi sẽ cổ vũ các bạn trẻ cùng chung tay lan tỏa tinh thần nói không với định kiến giới, cùng hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới, hướng tới xây dựng một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững.