KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN, LẼ SỐNG THANH NIÊN

Chương trình “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” là hoạt động khởi động của đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong thanh niên Việt Nam với chủ đề “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai, thực hiện theo Kết luận 21 Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XIII.

Chương trình được tổ chức với mong muốn nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để trở thành người công dân có ích cho xã hội; nêu cao khát vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân, coi đó là lẽ sống của mỗi đoàn viên, thanh niên. 

 

Được Trung ương Đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức, Sun Bright đã xây dựng kịch bản theo định dạng chương trình nghệ thuật tổng hòa, lồng ghép các hình thức ca, vũ, kịch phối kết hợp các cách thức thể hiện: tương tác công nghệ, phóng sự, diễn thuyết chia sẻ quan điểm… để tái hiện những lát cắt về thực trạng lý tưởng, lẽ sống của thanh niên Việt Nam, bao gồm cả những tấm gương cao đẹp lẫn những mặt trái, hạn chế.

Chương trình được tổ chức ngày 15/12/2021 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài THVN.