HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Ngày 23/12/2019, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, khó khăn, thách thức và thời cơ mới cho các doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế; cũng như triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời các vướng mắc, giải đáp các vấn đề mà đại diện các doanh nghiệp nêu lên tại hội nghị. Hội nghị cũng là dịp để các doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước báo cáo tham luận chuyên đề. Cùng tham gia hội nghị là hàng trăm gian hàng truyền thông về doanh nghiệp và sản phẩm của các đơn vị tham gia.