CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH VIỆT NAM – HI VIETNAM

“Hi Vietnam – Chương trình quảng bá văn hóa, nghệ thuật và du lịch Việt Nam là lời chào thân thương của Việt Nam đến với du khách quốc tế là niềm tự hào về thiên nhiên, văn hóa và con người của quê hương, đất nước là bức tranh nghệ thuật tổng hòa những giá trị nhân văn mà Việt Nam muốn mang đến cho bạn bè trong và ngoài nước”

Với lợi thế giàu có về tài nguyên thiên nhiên danh thắng và chú trọng đầu tư phát triển các di sản văn hóa nghệ thuật, Việt Nam đang đứng trước cơ hội to lớn tạo bước nhảy vọt về truyền thông quảng bá hình ảnh tới bạn bè quốc tế, vươn mình hội nhập với các giá trị từng bước được ghi nhận. Văn hóa, nghệ thuật, du lịch ngày càng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội và có những chuyển biến tích cực về nhận thức trong cộng đồng.